Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  – w przypadku umów dotyczących noclegów: ‘’Krynicka Koliba’’ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga do Olczy 30G, 34-500 Zakopane, KRS 0000284539, NIP 5222856891, REGON 141029945,
  – w przypadku  umów dotyczących restauracji: Anna Król prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karczma Regionalna Krynicka Koliba Król Anna, ul. Droga do Olczy 30G, 34-500 Zakopane, NIP 7361299716, REGON 120752885.
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa,
 4. podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy,
 6. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: krynickakoliba@interia.pl